Uw gebruikt momenteel een verouderde webbrowser, deze site wordt daarom niet optimaal weergegeven.
Wij raden u aan uw browser te updaten naar de laatste nieuwe versie, of een veiliger alternatief te gebruiken.

Infrastructuur

Grondwerk voor infrastructuur

Bij het aanleggen van autowegen, spoorwegen, startbanen, aardebanen, geluidswallen en bij het bouwrijp maken van industrieterreinen en woonwijken moeten grote hoeveelheden grond verzet worden. B.C. van der Vis is de deskundige specialist in het volledig uitvoeren van de grondverzetwerken.

Wegen en Spoorlijnen.

Ontgraven van ontwatering sloten en cunets.
Aanvoeren, verwerken, verdichten en profileren van kernmateriaal in lichaam.
Realiseren van ingravingen en uitvullingen door berg en dal.
Aanleggen visuele geluidswallen.
Verwijderen en afvoeren voorbelasting.
Teelaarde profielgericht aanbrengen.

Bouwrijp maken.

Aanleggen van woningbouw locaties.
Graven van grote waterpartijen en water afvoer kanalen.
Aanleg wegennetwerk.
Uitvoer van grondwerk ten behoeve van riolering en stellen van rioolbuizen en putten.
Pijpleiding en riolering
Teelaarde afzetten.
Sleuf graven.
Buizen leggen.
Terug aanvullen en verdichten sleuf c.q. cultuurgrond aanbrengen en in oude staat herstellen.
 

Relevante werken

Aanleg diverse Snelwegen in Benelux en Denemarken.
Pijpleidingen in Denemarken Nederland en België.
Diverse werken in en om HSL tunnel door Groene Hart. Deelbestekken ICE Strecke Keulen – Frankfurt.
Deelbestekken TGV Franse grens tot Brussel.
Kademuren in Nederland en België.
Vinex locaties bij Den Haag, Utrecht,Zwolle enz.
Goudse Rijpad 8 - 2407 BN - Alphen aan den Rijn - Nederland - T: 0172-475966 - F: 0172-475929 - I: info@bcvdvis.nl